Mindfulness training voor kinderen (op school)

 
Deze training geven we in klasverband, op school. Gedurende acht weken leert een mindfulnesstrainer kinderen vanaf de derde kleuterklas oefeningen in het leren ‘aandachtig’ zijn: doelbewust leren opletten, op dit moment, met een gevoel van medeleven, nieuwsgierigheid en acceptatie.

De basisvaardigheden van mindfulness wordt gedurende de training overgedragen aan de klastitularis en of zorgcoördinator.

De training leert de kinderen om te gaan met hun aandacht en met stressvolle gebeurtenissen, waardoor de sfeer in de klas verbetert, en kinderen zich beter kunnen concentreren. Zo kunnen ze beter met problemen en spanningen omgaan zowel op school als thuis.

Tijdens de lessen zijn alle oefeningen zeer praktisch en sluiten aan bij de leeftijdsgroep. De oefeningen zijn gericht op het objectief observeren, erkennen, vriendelijk toelaten en bewust worden van:

  • de adem
  • de zintuigen
  • het lichaam
  • opmerken van gedachten
  • gevoelens
  • bewust bewegen
  • het geheim van geluk

Na elke les wordt met de leerkracht besproken wat kan herhaald worden, en hoe mindfulness in het dagelijks klasgebeuren kan worden geïntegreerd. We werken nauw samen met de leerkrachten, die er mee voor zorgen dat het draagvlak van de training vergroot, en dat de implementatie op schoolniveau slaagkans heeft:

Data:
Data voor deze training worden afgesproken met de school.

Aanvragen:
Deze training wordt aangevraagd door de school via info@mi-yo.be

Bijdrage:
€350 euro voor de acht lessen (inbegrepen: syllabus en nagesprekken met de leerkracht)
+ €0,30/km verplaatsingskosten